imgWebsites found in Slovakia (1)

Nfd.sk

Naše finančné družstvo - nfd.sk

Sme spoločenstvo neuzavretého počtu fyzických a právnických osôb, ktorí sa rozhodli spoločným úsilím budovať majetok a aktíva za účelom podnikania a zabezpečovania hospodárskych a iných potrieb.

765.206